Krejčí Building 4 you, s.r.o.

Stavební firma Krejčí Building 4 you s.r.o. se opírá o dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví, jejíž jednatel a většina pracovníků působili v předchozích stavebních firmách od začátků podnikání v roce 1990. Stavební firma Krejčí Building 4 you s.r.o. vznikla, po rozdělení firmy BAST Šternberk spol. s r.o. na jednotlivá střediska z jejího střediska HSV 2, založením společnosti s ručením omezeným dne 27.3.2008. Tak jako firma BAST Šternberk spol s r.o., nebo její oddělené středisko HSV 2, má i firma Krejčí Building 4 you s.r.o. velké zkušenosti s výstavbou nových objektů, rekonstrukcemi a opravami stávajících objektů i demolicemi objektů nebo jejich částí. Jedná se o objekty rodinné, občanské, průmyslové, zdravotnické nebo i školská zařízení a rekreační objekty.

Stavební firma Krejčí Building 4 you s.r.o. působí na trhu jako generální dodavatel staveb. To znamená, že zajišťuje kompletní dodávky staveb, včetně všech řemesel potřebných ke zdárnému provedení díla formou subdodávek, tak aby investor jednal pouze s jedním dodavatelem s jedinou zárukou za provedení díla a ne s každým subdodavatelem zvlášť, navíc s různými zárukami za provedení díla. Záruka na provedené dílo se pohybuje v délce od 36 do 80-ti měsíců od protokolárního předání díla.

Stavební firma Krejčí Building 4 you s.r.o. zajišťuje s předávacím protokolem stavební deník a veškeré doklady, revize, tlakové zkoušky, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů ke zdárnému zkolaudování předmětného díla. Tyto doklady jsou již kalkulovány v ceně díla.

webdesign 123 DESIGN